For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر سعید ضیایی راد خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده مهندسی مکانیک - دفتر 34 تلفن : 03113913110 فکس : 03113912718 وب سایت : دکتر سعید ضیایی راد
  • استاد گروه مهندسی مکانیک در ارتعاشات
  • ریاست دانشکده مهندسی مکانیک
زمینه های تحقیقاتی :
  • آناليز مودال
  • ارتعاشات
  • نانوكامپوزيت

تحت نظارت وف بومی